Hoe steekt Viagra Original juridisch in elkaar?

Viagra Original is een informatieve website en daarnaast een online consultservice voor consumenten. Op de website wordt informatie gegeven over allerlei gezondheids-issues en de mogelijke behandeling daarvan.

In geval een u Viagra Original opdracht geeft een consult voor u te regelen, zoekt Viagra Original een geschikte arts (bijvoorbeeld op basis van beschikbaarheid). U gaat vervolgens direct met deze arts een overeenkomst aan, maar Viagra Original faciliteert dit geheel om het gehele proces eenvoudiger voor u te maken. Viagra Original werkt niet samen met artsen en is niet gebonden aan bepaalde artsen. Bij elke opdracht is Viagra Original vrij in haar keuze voor een arts. Viagra Original ontvangt ook geen commissie van artsen. Andersom werkt dit hetzelfde: artsen zijn vrij in de keuze om klanten van Viagra Original van consult te voorzien en zij krijgen ook geen commissie van Viagra Original. Een consult richt zich op de consultatie van een arts en niet enkel en alleen op het verkrijgen van een recept.

Een eventuele gewenste voorkeursbehandeling wordt weliswaar door Vrije-apotheker.com namens u doorgegeven aan een arts, maar Vrije-apotheker.com heeft geen invloed op het consult, de beoordeling van de medische vragenlijst en de beoordeling van de voorkeursbehandeling door een arts. De behandelend arts is volstrekt onafhankelijk en uitsluitend hij of zij beoordeelt of er een recept aan u wordt verstrekt en/of welke medicijnen (en in welke dosering) worden voorgeschreven.

U kan er steeds voor kiezen om een recept – indien verstrekt – naar uw huisadres te laten sturen of om Vrije-apotheker.com opdracht te geven het recept in digitale vorm door te sturen naar een recepten-doorstuurservice zoals Blueclinic.

Kosten en besparingen

De totale kosten voor een opdracht aan Viagra Originalo bestaan uit de kosten voor het consult, een service fee en – indien van toepassing – verzendkosten en BTW. Eventueel aangeboden besparingen betreffen uitdrukkelijk geen korting op het consult, maar een besparing op genoemde service fee van Viagra Original. Kosten van eventueel voorgeschreven behandelingen zijn nimmer in de door Viagra Original in rekening gebrachte kosten begrepen.

Nazorg

De naam van de behandelend arts is altijd terug te vinden in de bevestigingsemail, die u ontvangt nadat een arts de medische vragenlijst heeft beoordeeld. In deze e-mail staat tevens het officiële registratienummer van de behandelend arts, alsook een digitale link naar de regulerende instantie in het EU-land waar deze arts werkzaam is. Met deze informatie kan eenvoudig zijn of haar registratie online geverifieerd worden. Ook ontvangt u per e-mail een nazorglink. Via de nazorglink kunt u rechtstreeks in contact komen met de arts die u een consult heeft verstrekt en alle vragen stellen die u heeft. In de meeste gevallen biedt dit meer dan voldoende nazorg. Het is aan de artsen om te beoordelen of in individuele gevallen meer of andersoortig contact of nazorg voor u nodig is of dat u moet worden doorverwezen naar uw eigen huisarts.

Bescherming persoonlijke gegevens

Viagra Original doet er alles aan om een optimale beveiliging van uw informatie te realiseren. Voor de bescherming van uw persoonsgegevens hanteert Viagra Original een privacybeleid.

Privacy, veiligheid, discretie en volledige klanttevredenheid zijn de sleutelbegrippen waaraan Viagra Original haar bestaansrecht dankt. De informatie die u aan ons verstrekt is strikt vertrouwelijk en is beschermd onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wettelijke regels van de arts-patiënt relatie. Voor het versturen van de gegevens via het Internet maken we gebruik van een gerenommeerde technologie, de SSL gecodeerde encryptie-technologie. We beschikken daarmee over de juiste technieken om uw gegevens te beschermen. U vindt op de homepage van Viagra Original een veiligheidscertificaat.

Alle door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om u optimaal van informatie en onze diensten te voorzien. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden. Uitgezonderd aan de artsen waar wij toegang toe hebben, zodat zij uw opdracht optimaal kunnen uitvoeren. Om te kunnen bepalen of u in aanmerking voor een behandeling komt, wordt om uw medische informatie gevraagd tijdens het arts consult. Deze informatie wordt alleen door de arts gebruikt en – indien uw eventuele recept wordt doorgestuurd naar Blueclinic –als dat nodig is ook door de apotheker waartoe Blueclinic toegang heeft. Eventuele communicatie tussen u en de arts verloopt via een versleuteld website-adres om uw veiligheid en privacy te waarborgen. Uw naam en adres is nodig voor de koeriersdienst om eventueel het recept bij u te kunnen bezorgen.